Doel/Objectives

Ondersteuning van vluchtelingen-muzikanten bij het vinden van werk in Nederland.

Scroll for English

Het netwerk MIGRANTENMUZIKANTEN is een open source netwerk van een aantal organisaties en privépersonen. Zij spannen zich in om musici met een vluchtelingenachtergrond in contact te brengen met elkaar en met het muziekleven en muzikanten in Nederland.   

U KUNT ONS STEUNEN
Elke donatie is van harte welkom op bankrekening NL68 RABO 0322 5387 69 t.n.v. Stichting Pentaton. Op deze webiste vindt u meer over onze activiteiten.

NETWERK MIGRANTEN MUZIKANTEN
Met dit Netwerk hopen wij gevluchte musici te helpen aan een muziekcarrière in Nederland. Eén van de belangrijkste plannen is het inrichten van een informatiepunt voor vluchtelingen-muzikanten, waar zij zich kunnen oriënteren op arbeids- en scholingskansen in Nederland en waar zij ook kunnen vragen om hulp en coaching, zowel op artistiek gebied, als op gebieden van administratie, marketing, boekingen etc. In dat kader willen we zeer binnenkort een voorlichtings- of scholingsdag voor gevluchte musici organiseren.

Ook werken we aan twee on-line databases: eentje waar migrantenmuzikanten zich kenbaar kunnen maken en hun vragen kunnen deponeren, en eentje waarop adviseurs, coaches en organisaties hun diensten kunnen aanbieden. Los daarvan willen we een fonds in het leven roepen waarmee basiskosten (zoals reiskosten en huur van repetitieruimten) kunnen worden betaald. 

Uiteindelijk hopen we hiermee gevluchte musici aan werk te helpen en zodoende een steentje bij te dragen aan hun financiële onafhankelijkheid, hun integratie en aan de verbroedering der volkeren.

Dit alles kost natuurlijk geld. Voor al deze activiteiten willen we op zoek gaan naar fondsen, subsidies, sponsors en crowdsurfing.  Elke donatie is van harte welkom op bankrekening NL68 RABO 0322 5387 69 t.n.v. Stichting Pentaton.

DRINGEND COACHES EN VOORLICHTERS GEZOCHT
Wij werken niet alleen aan een netwerk vàn vluchtelingen-muzikanten, maar ook aan een netwerk van coaches en voorlichters ten behoeve van vluchtelingen-muzikanten. De gevluchte musici hebben vooral behoefte aan adviseurs en vrijwillige coaches op het gebied van:

  • Wegwijs in Nederland-muziekland
  • Artistiek-muzikale begeleiding
  • Wegwijs in taal-cursussen Nederlands
  • Wegwijs in muziekopleidingen
  • Netwerken, contacten
  • Het bouwen van een database van musici
  • Financiën en administratie
  • Regelgeving van Bijstand tot Belastingdienst
  • Marketing, acquisitie, promotie, publiciteit (incl. audio, video, webdesign)
  • Fondswerving, subsidies

Binnenkort organiseren wij een voorlichtingsdag (scholingsdag) voor musici met een vluchtelingenachtergrond. We zijn dringend op zoek naar medeorganisatoren, sprekers, voorlichters en adviseurs. 

PLANNEN VOOR 2020
* Uitbrengen van een verzamel-CD van enkele ensembles met een vluchtelingen-achtergrond.
* Het organiseren van een festival met optredens van migranten-orkesten. Tevens CD-presentatie


WAT WE GELEERD HEBBEN TOT NU TOE:
Hobbels en belemmeringen:
• Ons doel is de buitenlandse beroepsmusici te helpen met hun carrière in Nederland. Dat betekent om te beginnen dat we ons ervoor inspannen dat ze een marktconforme professionele gage ontvangen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
• Er zijn veel initiatieven en evenementen met als doelstelling: welkom en integratie van asielzoekers en vluchtelingen, maar vaak zijn de financiën zo beperkt dat ze “onze” beroepsmusici nauwelijks behoorlijk kunnen betalen.
• De nieuwkomers die hun weg zoeken in muziekland komen voor hoge kosten te staan, die ze vaak niet kunnen betalen van hun bescheiden bijstandsuitkering, zoals reiskosten voor repetities, huur van repetitieruimte, promotiekosten, studiekosten, het aanschaffen van instrumenten.
• En àls ze dan eenmaal een (bescheiden) honorarium ontvangen, wordt dit bedrag gekort op hun bijstandsuitkering.
• De bijstandsambtenaren hebben vaak geen begrip voor kunstenaars die werk zoeken als zelfstandige en evenmin begrip voor de kosten die zij moeten maken om werk te vinden als zelfstandige. (“Zoek jij maar werk in de kassen of in een supermarkt”).
• Men kent vaak de Nederlandse muziekcultuur niet. Nederlanders kennen bijvoorbeeld een formeel optreden in een informele omgeving en omgekeerd.
• Boekhouding, administratie, de bureaucratie van Kamer van Koophandel en Belastingdienst is voor veel buitenlanders een doolhof. Goede voorlichting in begrijpelijke taal is nauwelijks te vinden. Probeer jij maar eens aan een buitenlander de regels van VAR en Gageverklaring uit te leggen.
• Communicatie, het maken van afspraken etc. gaat in Nederland anders dan in Syrië. Dat levert nog wel eens misverstanden op.

We houden ons aanbevolen voor jouw reacties en suggesties. Dat kan via:   info@migrantenmuzikanten.nl of via  www.facebook.com/groups/migrantenmuziek 

 

Information about music by, with, and for refugees in the Netherlands

The network MIGRANTENMUZIKANTEN is a loosely-knit partnership between a number of organisations and private individuals. The aim is to help refugees/migrants who are musicians and are residing in the Netherlands to get in touch with each other and to get involved with the musical life and other musicians in the Netherlands.

The network also tries to help these newcomers find appropriate courses and musical instruments, as well as mediating to arrange performances and to obtain whatever practical business advice they might need in this area. The objectives may also include providing advice on making audiovisual promotional material, musical coaching, and coaching in cultural entrepreneurship.

This site presents an overview of the existing initiatives along with useful links and addresses.