Geschiedenis/History

Scroll for English

Op 19 januari 2016 is in het Akoesticum in Ede een bijeenkomst gehouden waarbij aanwezig waren: Koos Admiraal (vrijwilliger COA Bennekom), Sjax de Bekker (taalcoach), Otto Berman (Vereniging Huismuziek), Marc Constandse (orkest Parne Gadje), Simon Dermijn (dichter), Annemieke Gerritsma (concerten noodopvang Amsterdam), Maryana Golovchenko (Artiestenbureau Music and Beyond), Gert Harmsen (muzikant ), Laura Hassler (Musicians Without Borders), Sara de Heer (Stichting de Vrolijkheid), Mouafak Al Jamal, Elie Shamoun en Mehdi Golshanzadeh (musici uit Syrië/Iran), Monique Journée (trainingsbureau voor vluchtelingen), Onk Maas (Instrumenten voor Vluchtelingen), Crispijn Oomes &  Bert Ramaekers (Artiestenbureau Speelman), Stan Rijven (World Music Forum), Ernestine Stoop (concerten noodopvang Amsterdam), Anna Swinkels (Musicians Without Borders), Andrea van der Werff (Netwerk Migrantenmuzikanten, Roelof Wittink (Catching Cultures Orchestra), Martin Wubbe (Arteganza).

Deze personen en organisaties hebben besloten een netwerk te vormen om de kansen op werk, lessen, optredens, instrumenten etc. voor de musici onder de vluchtelingen in Nederland te vergroten.  Ook wil het netwerk contacten tussen hen en Nederlandse musici bevorderen.

Het netwerk is genoemd  MIGRANTENMUZIKANTEN.

Besloten is een website op te zetten waarin zoveel mogelijk gegevens die van belang kunnen zijn voor de gevluchte muzikanten gebundeld worden. Te denken valt ook aan een databank met namen en adressen, instrumentenbanken, subsidiemogelijkheden, concertagenda's, festivals, vraag en aanbod, adressen van ondersteunende organisaties en dergelijke.

Het netwerk staat open voor iedereen die de doelstellingen ondersteunt en daaraan kan bijdragen.

Tips, aanbiedingen en dergelijke zijn zeer welkom! Zie contact

zie ook/see also www.facebook.com/groups/migrantenmuziek 

 

 On 19 January 2016 a meeting was held at the Akoesticum in Ede. The following people were among those who attended:  see above.

These organisations and private individuals decided to set up a network to help refugee musicians in the Netherlands expand their opportunities in areas ranging from work, tuition and performances to finding suitable instruments.  The network also seeks to promote contact between these newcomers and Dutch musicians.

The network is called MIGRANTENMUZIKANTEN (“Migrant Musicians”).

It was decided to set up a website on which to publish as much information as possible that might be of interest to refugee musicians. This will include a database of names and addresses, places to obtain instruments, grants, concerts, festivals, items wanted and items available, addresses of support organisations etc. 

Anyone who supports the network’s objectives and can promote them is welcome to join.

The network is always very happy to receive tips and offers etc.! See contact