NETWERK MIGRANTEN MUZIKANTEN

Via dit benefietconcert zamelen wij geld in ten bate van het Netwerk Migranten Muzikanten. Elke gift is welkom. Met dit Netwerk hopen wij gevluchte musici te helpen aan een muziekcarrière in Nederland. Eén van de belangrijkste activiteiten is informatievoorziening voor vluchtelingen-muzikanten, waardoor zij zich kunnen oriënteren op arbeids- en scholingskansen in Nederland en waar zij ook hulp en coaching krijgen, zowel op artistiek, administratief en zakelijk gebied. Daarnaast beheert het Netwerk een fonds waarmee basiskosten (zoals reiskosten en huur van repetitieruimten) kunnen worden betaald. Uiteindelijk hopen we hiermee gevluchte musici aan werk te helpen en zodoende een steentje bij te dragen aan hun financiële onafhankelijkheid, hun integratie en aan de verbroedering der volkeren. Inmiddels hebben verschillende migrantenmuzikanten mede dankzij het Netwerk emplooi gevonden en/of ensembles gevormd.  Enkele speerpunten voor 2020:  * Uitbrengen van een verzamel-CD van enkele ensembles met een vluchtelingenachtergrond. * Het organiseren van een festival met optredens van migranten-orkesten. * De kans bieden aan één van de vluchtelingen om zijn oude moeder in Saoedi-Arabië te bezoeken.

Netwerk Migranten Muzikanten

www.facebook.com/groups/migrantenmuziek 

www.wereldmuziek.nl 

info:  info@speelman.nl 

U KUNT ONS STEUNEN

Elke donatie is van harte welkom op bankrekening NL68 RABO 0322 5387 69 t.n.v. Stichting Pentaton.  Meer info:  www.migrantenmuzikanten.nl