Vrijwilligers/Volunteers

Scroll for English

Het netwerk zoekt enthousiaste vrijwilligers en organisaties die de doelstellingen onderschrijven  en willen ondersteunen met arbeid, kennis, connecties of een financiële inbreng. Het netwerk beschikt zelf niet over financiële middelen. Voor het werk en de onkosten van vrijwilligers is geen vergoeding mogelijk.  

Gezocht worden vrijwilligers op het gebied van:

 • opsporen muzikanten in AZC's en daarbuiten en het bijhouden van een adressenbestand
 • adressenbestand opbouwen
 • website bijhouden
 • Facebook bijhouden
 • ontmoetingsdagen organiseren
 • zakelijke en artistieke coaching artiesten
 • maken van video- en audio-opnames
 • maken van promo-fotografie
 • organiseren van een  showcase-festival

 Als je interesse hebt, mail dan naar 

 info@migrantenmuzikanten.nl

zie ook/see also www.facebook.com/groups/migrantenmuziek  

The network is looking for enthusiastic volunteers and organisations that endorse its objectives and want to offer support in the form of work, expertise, connections, or funding. The network has no financial resources of its own. It cannot offer any money to cover the expenses or work provided by volunteers.  

The network is looking for volunteers in the following areas:

 • The identification of musicians in AZCs (asylum seekers’ centres) and elsewhere
 • The development and maintenance of a database of names and addresses
 • The maintenance of the network’s website
 • The maintenance of the network’s Facebook page
 • The organisation of special days at which people can make contact
 • The musical or entrepreneurial coaching of performing artists
 • The making of audio and video recordings
 • The making of promotional photographs
 • The organisation of a showcase festival

If you are interested in helping in any of these areas, please send an email to:  info@migrantenmuzikanten.nl