Ornina Ensemble: http://www.speelman.nl/Ornina  

https://youtu.be/uEB4_Jy_U_E  ( 1:00) 

https://youtu.be/0WKRMrX8SOs  (fragment: alleen de eerste minuut)

 

Trio Qasyoun: http://www.speelman.nl/Qasyoun 

Vrije Geluiden:  https://youtu.be/gKAtJsJgn9Y) (fragment: 1e minuut) 

Samen met NBE:  https://youtu.be/VPaer7kYpd4  (fragment: van 0:00 – 1:30)

 

Orchestre Al Jamal:     

https://youtu.be/MSi8RXk-9sg  (0:58)

 

Project Music house Deventer: ”New music friends at the IJssel”.

 https://youtu.be/SW2XvA-PmC0  (fragment: VAN 0:00 – 1:03)

 https://youtu.be/9pBxSCQs2S0 (fragment: alleen de 1e minuut)

 

Nuttige links/Useful links

www.facebook.com/groups/migrantenmuziek                                                                    Op deze facebookpagina kun je berichten plaatsen over optredens, vragen voor/naar muzikanten, oproepen doen voor muzikanten, instrumenten en dergelijke.

This Facebook page was set up for announcements about performances, questions to and for musicians, requests for musicians, instruments and so on.

www.refugeesstartforce.eu

Refugee start force aims to give refugees and ex-refugees a shortcut into the Dutch society. Through its online community it matches refugees with local professionals, organizations and companies based on professions, skills and expertise. 

www.catchingculturesorchestra.nl

In het catching cultures orchestra spelen musici uit asielzoekerscentra  in Utrecht, Alkmaar en Nijmegen samen met musici uit het Utrechts orkest Tegenwind, Het NIjmeegs orkest Kladderatsh en een Alkmaars koor.

In the Catching Cultures Orchestra, musicians from asylum seekers’ centres in Utrecht, Alkmaar, and Nijmegen play together with musicians from the Utrecht orchestra Tegenwind, the Nijmegen orchestra Kladderatsh, and a choir based in Alkmaar.

www.coa.nl (COA: centraal orgaan opvang asielzoekers)

Wilt u optredens, muzieklessen of concerten organiseren in een AZC?  Het COA kan u adressen van AZC’s, en soms ook van voorlopige opvangcentra, verstrekken. Een aantal opvangcentra vallen onder de gemeente waar zij gevestigd zijn. Inlichtingen dus ter plaatse.

Do you want to organise a concert, music lessons or performances at an AZC (asylum seekers’ centre)? The COA can give you the addresses of these centres, and in some cases also of temporary reception centres. Some reception centres are administered by the local authority. In that case, information should be requested from the local authority concerned.

https://www.mixedworldmusic.com/ 

Agenda voor wereldmuziek. De site informeert over alles wat er gebeurt op het gebied van wereldmuziek in Nederland en België, een servicegerichte site boordevol nieuws, blogs, recencies, features en agenda informatie.

This site contains information about all events taking place in the area of world music in the Netherlands and Belgium. It is a service-oriented site, full of news, blogs, reviews, features, and programme information. 

www.worldmusicforum.nl

Informatie over de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord. Nieuws, agenda en oproepen.

This is a site for information about the development of the world music sector in the broadest sense of the term, with news, forthcoming events, and requests/announcements.

https://orchestrepartout.nl 

Orkest van oorsprong bestaande uit asielzoekers van verschillende AZC's, alsmede statushouders. Er zijn inmiddels orkesten in Amsterdam, Dronten en Heerhugowaard.

https://vrolijkheid.nl 

De Vrolijkheid onderneemt creatieve en kunstizinnige activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra.

 

Stichting MomC | Music of many Cultures

VOOR MUSICI & MUZIEKPROJECTEN

Begeleiding - Advies - Fondswerving

www.MomC.nl  

Uitvoering & Beleving

MomC | Music of many Cultures is een non-profit stichting. Doel is de bevordering van uitvoering en beleving van niet-westerse muziek als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse en Europese muziekcultuur. MomC beoogt dit te verwezenlijken door initiatieven en activiteiten van musici, zowel uitvoerend als educatief, en van muziek- en muziekeducatieve projecten in dit cultuurveld te bevorderen. 

Begeleiding & Advies

Stichting MomC | Music of many Cultures is er voor musici en muziekprojecten. 

M u s i c i
Persoonlijke begeleiding en advies van musici met aandacht voor praktische aanpak, focussing, profilering, positionering en presentatie.

M u z i e k p r o j e c t e n
Begeleiding en advies met het opstellen, componeren, schrijven, planning en fondswerving van muziek en muziekeducatieve projecten.

MomC’s activiteitenveld is dat van niet-westerse musici en hun muziekculturen. En musici met een niet-westers repertoire.

 

Foundation MomC | Music of many Cultures

FOR MUSICIANS & MUSIC PROJECTS

Guidance - Advice - Fundraising

 

Performance & Experience

MomC | Music of many Cultures is a non-profit foundation. Goal is the promotion of performance and experience of non-Western music as integral component of Dutch and European music culture. MomC intends to accomplish this goal by promoting and guidance of initiatives and activities of musicians, performing as well as educational, and of music and music educational projects in this field.

 

Guidance & Advice

Foundation MomC | Music of Many Cultures is for musicians and music projects.

M u s i c i a n s
Personal guidance and advice of musicians with attention to practical approach, focusing profiling, positioning and presentation.

M u s i c   P r o j e c t s
Guidance and advice to create, compose, writing, planning and fundraising of music and music educational projects.

MomC’s activity field is that of non-Western musicians and their music cultures. And musicians with a non-Western repertoire.

www.MomC.nl/en