contact

contact

Scroll for English

Op dit adres kun je je melden als vrijwilliger of voor meer algemene inlichtingen over optredens, het organiseren van evenementen met, voor of door vluchtelingen.: Crispijn Oomes:   info@migrantenmuzikanten.nl

zie ook/see also www.facebook.com/groups/migrantenmuziek 

If you want to register as a volunteer or you would like to receive more general information about performances or organising events with, for or by refugees, send an email to Crispijn Oomes, info@migrantenmuzikanten.nl